top of page

Granaatappel: Paarse energiebom

Bijgewerkt op: 21 jun. 2023

Granaatappel: een hoop tegen prostaatkanker


Wat is de prostaat?


Granaatappelsap staat bekend om zijn vele vitaliteitsverhogende eigenschappen, waaronder zijn positieve effecten op de prostaat. Er zijn verschillende wetenschappelijke studies verricht naar de effecten van de consumptie van granaatappelsap op prostaatgerelateerde problemen, en de resultaten zijn veelbelovend.


De prostaat is een klier die zich onder de blaas bevindt. Hij speelt een belangrijke rol bij de productie van zaadvocht, dat essentieel is voor de vruchtbaarheid van de man. Na verloop van tijd kan de prostaat echter worden aangetast door verschillende gezondheidsproblemen, zoals goedaardige prostaathyperplasie (BPH) en prostaatkanker.


Wat is prostaatkanker?


Wist u dat prostaatkanker de tweede meest voorkomende vorm van kanker bij mannen is, na longkanker, maar dat deze trend binnen de komende tien jaar zal worden omgebogen [1].


Het is een langzaam groeiende ziekte, daarom is het belangrijk om het zo vroeg mogelijk te ontdekken, vanaf de leeftijd van 45 jaar bij mannen. De ziekte is het gevolg van een ongecontroleerde vermenigvuldiging van prostaatcellen. De tumor kan zich in de loop van enkele jaren uitbreiden naar andere delen van het lichaam, zoals de lymfeklieren in de buurt van de prostaat, de botten of de lever [1]. In het begin van prostaatkanker kunnen er geen symptomen zijn. Ze treden op naarmate de prostaat groter wordt en de plasbuis wordt samengedrukt. Prostaatkanker kan worden vastgesteld met een digitaal rectaal onderzoek en een bloedtest op PSA. PSA is het specifieke antigeen van de prostaat, maar niet van prostaatkanker. Het niveau ervan kan aanwijzingen geven voor een mogelijk probleem met de prostaat. Bij een aanval komt PSA in de bloedbaan terecht in verhouding tot de ernst van de aanval. Een normaal PSA-niveau is 4 ng/mL, maar een hoger niveau betekent niet noodzakelijk kanker [2].


Ons assortiment puur granaatappelsap
Uw prostaat verzorgen met granaatappelsap


Hoe zorg je goed voor je prostaat?


Er zijn verschillende risicofactoren zoals leeftijd, erfelijkheid, milieu en voeding. Studies hebben inderdaad aangetoond dat diëten met veel verzadigd vet en overmatige calciumconsumptie een negatief effect hebben op prostaatkanker [3]. De voeding kan echter het risico op prostaatkanker verminderen. Een uitstekend voorbeeld is de consumptie van antioxidanten. Studies hebben namelijk aangetoond dat de consumptie van bepaalde antioxidanten het risico op prostaatkanker vermindert. In een studie in Finland bijvoorbeeld werd bij een groep personen die vitamine E in een dosis van 50 mg/dag kregen, een aanzienlijke vermindering van het aantal gevallen van prostaatkanker vastgesteld [4]. Deze studies ondersteunen het idee dat de rol van antioxidanten cruciaal is bij chronische ontsteking van de prostaat.

Bovendien is granaatappelsap rijk aan antioxidanten en polyfenolen, die in verband worden gebracht met een lager risico op kanker en een betere algemene gezondheid. Met name de polyfenolen in granaatappelsap worden in verband gebracht met ontstekingsremmende, tumorremmende en antioxiderende effecten. De dominante polyfenolen in granaatappel zijn ellagitannines, zoals punicalagine, en fenolzuren, zoals ellagine- en galzuren. Punicalagine wordt beschouwd als specifiek voor granaatappel. Ook worden anthocyanen en quercetine aangetroffen.


De meest spectaculaire studie werd uitgevoerd door het team van Allan Pantuck die, door dagelijks 240 ml granaatappelsap te geven aan prostaatkankerpatiënten, een significante toename zag van de verdubbelingstijd van het PSA-niveau van 15 tot 54 maanden, een marker voor het afremmen van de tumorgroei en het verlengen van de overlevingsduur. Bovendien ontwikkelden patiënten die granaatappelsap bleven innemen geen uitzaaiingen gedurende de daaropvolgende 33 maanden. [5]


Verschillende teams hebben de mechanismen belicht waardoor granaatappelpolyfenolen cotherapeutische effecten hebben bij kanker. Zij blokkeren NF kappa B, een ontstekingsgeleider die essentieel is voor de celdeling [6]. Ze interfereren met de androgeenreceptoren die als promotor fungeren. Zij interfereren met IGF1, een tweede boodschapper van groeihormoon die ook een promotor is. Ze blokkeren ijzer en koper, pro-inflammatoire mineralen met proliferatieve effecten.[7]


Man doet aan yoga
Granaatappel: goed voor de prostaat


In een andere studie gebruikten onderzoekers granaatappelverbindingen, zoals hun polyfenolen of granaatappelzaadolie, om menselijke prostaattumorcellen te behandelen. De granaatappelverbindingen waren in staat de celproliferatie te verminderen en celcyclusstilstand op controlepunten en apoptose te induceren [8]. Apoptose is een verdedigingsmechanisme van het lichaam, dat de eliminatie van tumorcellen mogelijk maakt.


Andere studies op cellijnen tonen het anti-kanker effect aan van bepaalde granaatappelverbindingen, met name punicinezuur of omega 5 [9].


Uit een andere studie blijkt dat ellaginezuur, een polyfenol in granaatappelsap, een potentieel chemotherapeutisch middel is tegen prostaatkanker [10]. Wat de PSA-niveaus betreft, bleek uit een in vivo studie bij mannen met prostaatkanker dat de consumptie van granaatappelsap de PSA-niveaus aanzienlijk verlaagde [11].


Bovendien bleek uit een andere studie uit 2008 dat consumptie van granaatappelsap de progressie van prostaatkanker bij muizen met de ziekte vertraagde [11]. Uit deze klinische studie bleek dat consumptie van granaatappelsap de groei van prostaatkankercellen bij patiënten met prostaatkanker in een vroeg stadium aanzienlijk remde. De onderzoekers ontdekten dat granaatappelsap de groei van prostaatkankercellen met 30% tot 50% verminderde, wat suggereert dat granaatappelsap gunstig kan zijn bij de preventie en behandeling van prostaatkanker.


Kortom, verschillende klinische studies suggereren dat het drinken van granaatappelsap bepaalde prostaatgerelateerde ziekten kan helpen voorkomen, dankzij het gehalte aan antioxidanten en de ontstekingsremmende eigenschappen. Het is echter belangrijk op te merken dat deze studies werden uitgevoerd op relatief kleine steekproeven en dat verder onderzoek nodig is om deze resultaten te bevestigen.


Voorzorgsmaatregelen :


Hoewel granaatappelsap veel voordelen heeft voor de gezondheid van de prostaat, is het belangrijk op te merken dat het ook een wisselwerking kan hebben met bepaalde medicijnen. Als u medicijnen gebruikt voor bloeddruk of erectiestoornissen, is het belangrijk uw arts te raadplegen voordat u granaatappelsap gebruikt.


In geen geval kan de informatie en het advies van Granaline een consultatie of een diagnose van een arts of een gezondheidswerker vervangen, de enigen die uw gezondheidstoestand adequaat kunnen beoordelen.


Rreferenties :

1 Ahissou D, Houndjo G, Akpovi C, Tchogou P, Segbo J. Intérêt du dosage de l’Antigène Spécifique Prostatique (PSA) dans le dépistage du cancer de la prostate chez les patients reçus à la clinique Dr Pierre BONI d’AKPAKPA; 2022

2 Boissier R. L’antigène spécifique de la prostate ou PSA, Progrès en Urologie, 2011

3 Gann PH, Facteurs de risque du cancer de la prostate, 2002

4 Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group. The effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer and other cancers in male smokers. N Engl J Med. 1994 Apr 14;330(15):1029-35. doi: 10.1056/NEJM199404143301501. PMID: 8127329.

5 Allan J Pantuck et al. , Phase II study of pomegranate juice for men with rising prostate-specific antigen following surgery or radiation for prostate cancer, Clinical Trial Clin Cancer Res. 2006

6 Wilkinson JD, Williamson EM. Cannabinoids inhibit human keratinocyte proliferation through a non-CB1/CB2 mechanism and have a potential therapeutic value in the treatment of psoriasis. J Dermatol Sci. 2007 Feb;45(2):87-92. doi: 10.1016/j.jdermsci.2006.10.009. Epub 2006 Dec 6. PMID: 17157480.

7 Galipienzo J, Lablanca MS, Zannin I, Rosado R, Zarza B, Olarra J. Amnesia global transitoria en el contexto de una anestesia general [Transient global amnesia after general anaesthesia]. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2012 Jun-Jul;59(6):335-8. Spanish. doi: 10.1016/j.redar.2012.03.015. Epub 2012 May 8. PMID: 22575776 8 Albrecht M, Jiang W, Kumi-Diaka J, Lansky EP, Gommersall LM, Patel A, Mansel RE, Neeman I, Geldof AA, Campbell MJ. Les extraits de grenade suppriment puissamment la prolifération, la croissance des xénogreffes et l’invasion des cellules cancéreuses de la prostate humaine. 2004

9 Jihane Gasmi, Prévention du cancer de la prostate par les composés naturels, 2012

10 Naiki-Ito A, Chewonarin T, Tang M, Pitchakarn P, Kuno T, Ogawa K, Asamoto M, Shirai T, Takahashi S. L’acide ellagique, un composant du jus de fruit de grenade, supprime la cancérogenèse de la prostate androgéno-dépendante par induction de l’apoptose. 2015

11 MB Rettig, D Heber, J An, NP Seeram, JY Rao, H Liu, T Klatte, A Belldegrun, A Moro, SM Henning, et al. Pomegranate extract inhibits androgenindependent prostate cancer growth through a nuclear factor-κβ-dependent mechanism. Mol Cancer Ther. 2008 Mehta, S. R., Yusuf, S., Diaz, R., Zhu, J., Pais, P., Xavier, D., Paolasso, E., Ahmed, R., Xie, C., Kazmi, K., Tai, J., Orlandini, A., Pogue, J., & Liu, L. (2008). Effect of glucose-insulin-potassium infusion on mortality in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction: the CREATE-ECLA randomized controlled trial. JAMA, 299(21), 2389-2395. https://doi.org/10.1001/jama.299.21.2389

Juan Antonio Giménez-Bastida, María Ángeles Ávila-Gálvez, Juan Carlos Espín, Antonio González-Sarrías (2021) Evidence for health properties of pomegranate juices and extracts beyond nutrition: A critical systematic review of human studies

Allan J Pantuck et al. , Phase II study of pomegranate juice for men with rising prostate-specific antigen following surgery or radiation for prostate cancer, Clinical Trial Clin Cancer Res. 2006

Stavridi, EM Karapanagiotou, KN Syrigos Targeted therapeutic approaches for hormone-refractory prostate cancer Cancer Treat Rev, 36 (2010), pp. 122-130

DS Coffey, KJ Pienta New concepts in studying the control of normal and cancer growth of the prostate Prog Clin Biol Res (1987), pp. 1-73

CP Chuu, JM Kokontis, RA Hiipakka, J Fukuchi, HP Lin, CY Lin, C Huo, LC Su Androgens as therapy for androgen receptor-positive castration resistant prostate cancer J Biomed Sci, 18 (2011), p. 63

DP Petrylak Chemotherapy for advanced hormone refractory prostate cancer Urology, 54 (1999), pp. 30-35

AL Harzstark, EJ Small Castrate-resistant prostate cancer: therapeutic strategies Expert Opin Pharmacother, 11 (2010), pp. 937-945

CS Higano, EJ Small, P Schellhammer, U Yasothan, S Gubernick, P Kirkpatrick, PW Kantoff Sipuleucel-T Nat Rev Drug Discov, 9 (2010), pp. 513-514

S Shah, CJ Ryan Abiraterone acetate CYP17 inhibitor oncolytic Drugs Fut, 34 (2009), pp. 873-880

HI Scher, TM Beer, CS Higano, A Anand, M-E Taplin, E Efstathiou, D Rathkopf, J Shelkey, EY Yu, J Alumkal, et al. Antitumour activity of MDV3100 in castration-resistant prostate cancer: a phase 1-2 study Lancet, 375 (2010), pp. 1437-1446

D Schrijvers, P Van Erps, J Cortvriend Castration-refractory prostate cancer: new drugs in the pipeline Adv Ther, 27 (2010), pp. 285-296

FM Yakes, J Chen, J Tan, K Yamaguchi, Y Shi, P Yu, F Qian, F Chu, F Bentzien, B Cancilla, et al. Cabozantinib (XL184), a novel MET and VEGFR2 inhibitor, simultaneously suppresses metastasis, angiogenesis, and tumor growth Mol Cancer Ther, 10 (2011), pp. 2298-2308

DC Smith, MR Smith, EJ Small, C Sweeney, R Kurzrock, MS Gordon, NJ Vogelzang, C Scheffold, MD Ballinger, M Hussain Phase II study of XL184 in a cohort of patients (pts) with castration-resistant prostate cancer (CRPC) and measurable soft tissue disease J Clin Oncol, 29 (suppl 7) (2011) Abstract 127

M Albrecht, W Jiang, J Kumi-Diaka, EP Lansky, LM Gommersall, A Patel, RE Mansel, I Neeman, AA Geldof, MJ Campbell Pomegranate extracts potently suppress proliferation, xenograft growth, and invasion of human prostate cancer cells J Med Food, 7 (2004), pp. 274-283

DN Syed, Y Suh, F Afaq, H Mukhtar Dietary agents for chemoprevention of prostate cancer Cancer Lett, 265 (2008), pp. 167-176

AJ Pantuck, JT Leppert, N Zomorodian, N Seeram, D Seiler, H Liker, H-J Wang, R Elashoff, D Heber, AS Belldegrun Phase II study of pomegranate juice for men with rising PSA following surgery or radiation for prostate cancer J Urol, 173 (2005), pp. 225-226

A Malik, F Afaq, S Sarfaraz, VM Adhami, DN Syed, H Mukhtar Pomegranate fruit juice for chemoprevention and chemotherapy of prostate cancer Proc Natl Acad Sci USA, 102 (2005), pp. 14813-14818

EP Lansky, W Jiang, H Mo, L Bravo, P Froom, W Yu, NM Harris, I Neeman, MJ Campbell Possible synergistic prostate cancer suppression by anatomically discrete pomegranate fractions Invest New Drugs, 23 (2005), pp. 11-20

L Wang, A Alcon, H Yuan, J Ho, QJ Li, M Martins-Green Cellular and molecular mechanisms of pomegranate juice-induced anti-metastatic effect on prostate cancer cells Integr Biol (Camb), 3 (2011), pp. 742-754

ND Kim, R Mehta, W Yu, I Neeman, T Livney, A Amichay, D Poirier, P Nicholls, A Kirby, W Jiang, et al. Chemopreventive and adjuvant therapeutic potential of pomegranate (Punica granatum) for human breast cancer Breast Cancer Res Treat, 71 (2002), pp. 203-217

DN Syed, F Afaq, H Mukhtar Pomegranate derived products for cancer chemoprevention Semin Cancer Biol, 17 (2007), pp. 377-385

VM Adhami, N Khan, H Mukhtar Cancer chemoprevention by pomegranate: laboratory and clinical evidence Nutr Cancer, 61 (2009), pp. 811-815

MI Gil, FA Tomas-Barberan, B Hess-Pierce, DM Holcroft, AA Kader Antioxidant activity of pomegranate juice and its relationship with phenolic composition and processing J Agric Food Chem, 48 (2000), pp. 4581-4589

C El Kar, A Ferchichi, F Attia, J Bouajila Pomegranate (Punica granatum) juices: chemical composition, micronutrient cations, and antioxidant capacity J Food Sci (2011), pp. C795-C800

Q Zhou, B Yan, X Hu, XB Li, J Zhang, J Fang Luteolin inhibits invasion of prostate cancer PC3 cells through E-cadherin Mol Cancer Ther, 8 (2009), pp. 1684-1691

ME Grossmann, NK Mizuno, T Schuster, MP Cleary Punicic acid is an ω-5 fatty acid capable of inhibiting breast cancer proliferation Int J Oncol, 36 (2010), pp. 421-426

J Gasmi, JT Sanderson Growth inhibitory, antiandrogenic, and proapoptotic effects of punicic acid in LNCaP human prostate cancer cells J Agric Food Chem, 58 (2010), pp. 12149-12156

Tostes, R. C., Carneiro, F. S., & Lee, A. J. (2019). Vascular oxidative stress in hypertension: sowing the seeds of vascular damage. Journal of the American Heart Association, 8(14), e012141. https://doi.org/10.1161/JAHA.119.012141w

Sánchez-Villegas, A., Martínez-González, M. A., Estruch, R., Salas-Salvadó, J., Corella, D., Covas, M. I., Arós, F., Romaguera, D., Gómez-Gracia, E., Lapetra, J., Pintó, X., Martínez, J. A., Lamuela-Raventós, R. M., Ros, E., & Gea, A. (2013). Mediterranean dietary pattern and depression: the PREDIMED randomized trial. BMC Medicine, 11(1), 208. https://doi.org/10.1186/1741-7015-11-208

Morris, M. C., Evans, D. A., Tangney, C. C., Bienias, J. L., & Wilson, R. S. (2006). Associations of vegetable and fruit consumption with age-related cognitive change. Neurology, 67(8), 1370-1376. https://doi.org/10.1212/01.wnl.0000240224.38978.d8

Astrup, A., Dyerberg, J., Elwood, P., Hermansen, K., & Hu, F. B. (2011). The role of reducing intakes of saturated fat in the prevention of cardiovascular disease: where does the evidence stand in 2010? The American Journal of Clinical Nutrition, 93(4), 684-688. https://doi.org/10.3945/ajcn.110.004622


Comentários


bottom of page